Skip to main content

O NCMG

Národní centrum lékařské genomiky

Lékařská genomika je dynamicky se rozvíjející vědní disciplínou, která spočívá v získávání a analýze genetické informace jedinců, rodin a populací s cílem porozumět genetickým, genomickým a molekulárním základům lidského zdraví a nemoci.

NCMG je koncipováno jako distribuovaná výzkumná infrastruktura genomických laboratoří 1. a 2. Lékařské fakulty a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnici v Motole; BIOCEVu - Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci, Interní hematoonkologické kliniky, Centra molekulární biologie a genové terapie Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, Fakultní nemocnice Brno; CEITECu - Středoevropského technologického institutu, Masarykovy univerzity v Brně a Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Plzeň.

Účelem NCMG je zabezpečit provoz nejmodernějších sekvenačních platforem a návazných technologických zařízení pro analýzu lidského genomu a umožnit kvalifikované využívání těchto technologií v biomedicínském výzkumu a translační medicíně v ČR. Lokalizace a současně částečně odlišné specializace jednotlivých laboratoří jsou zárukou územního i oborového rozvoje a využití genomiky v ČR v souladu se světovými trendy. Laboratoře sdružené NCMG jsou v současnosti vybaveny nejmodernějšími přístroji a poskytují základní instrumentální, metodickou a experimentální expertízu, jež je potřebná pro genomové sekvenování, analýzu transkriptomu, analýzu epigenomu, cytogenomickou analýzu a celogenomové genotypování. NCMG má rovněž odpovídající výpočetní a datové kapacity a poskytuje bioinformatickou a statistickou podporu řadě projektů zaměřených na studium vzácných i komplexních nemocí a nádorových onemocnění.


Služby

Analýza genomů, včetně bioinformatického zpracování dat

       - NGS sekvenování - genomové, exomové, cílené, sekvenování RNA

       - Mikročipové technologie - detekce SNP, CNV, exprese

Výuka a poradenství

       - Rádi vám poradíme při návrhu, realizaci a analýze vašich projektů

Přístup ke kohortě pacientů a kontrol

       - Nabízíme ke stažení veřejně dostupnou databázi genomických variant

Další informace a podmínky spolupráce Vám rádi poskytneme na vyžádání. Kontaktujte prof. Stanislava Kmocha: skmoch@lf1.cuni.cz


NCMG databáze

 • Popis souboru a zpracování dat:

vzorky: celkem 1055 vzorků (442 mužů a 613 žen)

          - 572 vzorků představujících běžnou populaci bez závažných onemocnění (neselektovana_populace)

          - 483 vzorků představujících populaci starší 70 let, bez závažných onemocnění (NCMG_controls)

varianty: obsahuje všechny kódující a sestřihové varianty s populační frekvencí menší než 5 %

referenční sekvence: hg19

použité nástroje: novoalign, picard tools, GATK HaplotypeCaller, GEMINI

popisy jednotlivých sloupců jsou součástí Excelového souboru, záložka Legenda

 • Stažení v Excelovém souboru: zde -- aktualizace 23. 9. 2019
 • V případě publikování a prezentování výsledků, které byly podpořeny projektem NCMG jsou uživatelé povinni uvést poděkování

V případě dotazů kontaktujte Viktora Stráneckého (vstra@lf1.cuni.cz) nebo Annu Přistoupilovou (anna.pristoupilova@lf1.cuni.cz)


Aktuality

NCMG a COVID-19 - 22. 11. 2021

GeneSpector Innovations s.r.o. vyvinula diagnostickou metodu předpovídající klinický průběh infekčního onemocnění včetně covid-19

Diagnostickou metodu, která odhalí, zda člověku s covidem-19 hrozí vážný průběh nemoci, vyvinuli vědci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK) v Praze pod vedením profesora Stanislava Kmocha. Metoda je součástí PCR testu, riziko vyhodnotí na základě hladiny určitého biomarkeru u pacienta. Nová univerzitní společnost GeneSpector Innovations podala žádost o patent, postup by laboratoře mohly podle UK využívat „v brzké době“.


Přidány nové publikace vzniklé za podpory NCMG - 22. 11. 2021


NCMG a testování COVID-19 - 10. 9. 2020

Kmoch: Naše metoda celé testování zjednoduší a zrychlí

Profesor Stanislav Kmoch se již třicet let věnuje výzkumu vzácných onemocnění. V současné koronavirové pandemii poznatky z jeho laboratoře, která je součástí NCMG, výrazným způsobem přispěly k vývoji nového postupu pro diagnostiku covid-19 a další virová onemocnění. „Je to vedlejší, ale hezký výsledek našeho dlouholetého výzkumu vzácných onemocnění,“‎ popisuje Kmoch vznik univerzitního spin-offu GeneSpector

GeneSpector poskytuje jedinečné řešení pro rychlou detekci Covid-19

 • viRNAtrap ™ Collection Tube  - inaktivuje infekční agens a umožňuje tak bezpečnou manipulaci při pokojové teplotě
 • viRNAtrap ™ Extraction Kit - vhodný pro jak pro laboratoře využívající pipetovací roboty, tak manuální zpracování 
 • vysoce kvalitní soupravy PCR pro rychlou detekci COVID-19
 • kit pro současnou detekci SARS-CoV-2 a chřipky typu A i B

Přidány nové publikace vzniklé za podpory NCMG - 22. 10. 2020


Od roku 2020 má NCMG projekt nové číslo anotace: LM2018132. Prosím, používejte v publikacích toto číslo. - 28. 5. 2020


Přidány nové publikace vzniklé za podpory NCMG - 28. 5. 2020


NCMG a testování COVID-19 - 14. 4. 2020

- Vědečtí pracovníci z Kliniky dětského a dorostového lékařství a Národního centra lékařské genomiky vyvinuli během 14 dnů funkční systém stanovení covid19 v klinickém materiálu

Široká akademická obec se zapojila do inciativy, která je cílená na pomoc s laboratorním testováním na COVID-19. Vědečtí pracovníci z několika pracovišť 1. LF UK - z Kliniky dětského a dorostového lékařství, Ústavu biochemie a experimentální onkologie, Ústavu biologie a lékařské genetiky a Ústavu imunologie a mikrobiologie a také Národního centra lékařské genomiky vyvinuli během 14 dnů ve spolupráci se zaměstnanci Všeobecné fakultní nemocnice funkční systém stanovení covid19 v klinickém materiálu. Tento systém již dva týdny využívá VFN pro testování zaměstnanců a přijímaných pacientů. Jak uvedl prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., v současnosti je denně vyšetřeno cca 100 vzorků. Mnohonásobně vyšší kapacita zavedeného postupu je zatím limitována logistikou sběru vzorků, administrativou a nároky na zpracování potenciálně infekčního materiálu. Pracovníci 1. LF UK tak svoji činností pomáhají navýšit kapacitu v testování na COVID-19 v ČR a společně s VFN významně přispívají ke zvládnutí epidemiologických problémů v této složité době, dodává další vědkyně, prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

- Kmochová se koronaviru neobává, bojuje proti němu v laboratoři

- Koronavirus vs. doktorandky. Jedné urychlil výzkum, další uvěznil na Slovensku

- IMTM declares war against COVID-19

- Vědci z CEITEC vyvíjejí rychlejší testování na nemoc COVID-19


Přidány nové publikace vzniklé za podpory NCMG - 6. 1. 2020


Přidány nové publikace vzniklé za podpory NCMG - 5. 11. 2019


Aktualizovali jsme databázi genomických variant - nově obsahuje 1055 vzorků (442 mužů a 613 žen) - 23. 9. 2019


Přidány nové publikace vzniklé za podpory NCMG - 23. 9. 2019


Rádi bychom Vás pozvali na naše informační stránky o Dědičném chronickém onemocnění ledvin (ADTKD) - 27. 6. 2019

selhaniledvin.cz


Přidána nová publikace vzniklé za podpory NCMG - 19. 6. 2019


Přidána nová publikace vzniklé za podpory NCMG - 11. 6. 2019


Přidány nové publikace vzniklé za podpory NCMG - 4. 6. 2019


Instalace sekvenátoru nové generace Illumina NovaSeq 6000 - 4. 3. 2019

NGS_workflow_CZ

   


  Přidány nové publikace vzniklé za podpory NCMG - 5. 12. 2018


  Přidány nové publikace vzniklé za podpory NCMG - 20. 9. 2018


  Přidány nové publikace vzniklé za podpory NCMG - 12. 7. 2018


  Aktualizovali jsme databázi genomických variant - nově obsahuje 468 vzorků představujících běžnou populaci bez závažných onemocnění (252 mužů a 216 žen) - 27. 4. 2018


  Přidány nové publikace vzniklé za podpory NCMG - 25. 4. 2018


  Rádi bychom Vás pozvali na  kurz  "2nd HVP Variant Effect Prediction Training Course", který se bude konat 6. až 8. listopadu 2017 v České republice, v Praze. Zaregistrovat se můžete na stránkách  http://vep.variome.org/

  VEP

   


  Přidány nové publikace NCMG - 28. 8. 2017


  Dva týmy NCMG obdržely Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2016. Ocenění obdržela skupina doc. Ing. Stanislava Kmocha, CSc. z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za projekt „Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění“ a skupina prof. RNDr. Šárky Pospíšilové, Ph.D. z Masarykovy univerzity – Středoevropského technologického institutu za projekt „Molekulární charakterizace B buněčných receptorů a jejich vztah k evoluci genetických změn u chronické lymfocytární leukémie“ - 16. 12. 2016


  Představujeme Vám Vědeckou radu NCMG - 2. 12. 2016


  Dne 3. 11. 2016 se koná Den národních výzkumných infrastruktur, kam Vás srdečně zveme. - 6. 10. 2016


  Navštivte naše profily na sociálních sítích Facebook a Twitter, dozvíte se aktuality nejen z NCMG. - 4. 10. 2016


  Klíčoví lidé centra

  Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.
  Image

  za 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a za Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze; Vedoucí programu Vývoje léčebných a diagnostických postupů v Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci a vedoucí Laboratoře pro výzkum vzácných nemocí, 1.LF UK a VFN. Jeho výzkumným zájmem je studium genetických, molekulárních a buněčně patologických příčin vzácných i populačně častých nemocí.

   
  Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., MHA
  Image

  za 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a za Fakultní nemocnici v Motole; přednosta největšího akademického zdravotnického molekulárně-/ klinicko- genetického pracoviště v České republice - Ústavu biologie a lékařské genetiky; ÚBLG. V minulosti byl prezidentem European Society of Human Genetics (ESHG.org; 2011), členem výboru European Cystic Fibrosis Society (ECFS.eu; 2007-2015) a European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE.eu; 2012-2014). Je členem komise expertů pro vzácná onemocnění Evropské Unie - Commission Expert Group on Rare Diseases (dříve EUCERD.eu). ÚBLG bylo ustanoveno Ministerstvem zdravotnictví ČR jako Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění (Věstník 4/2012) a slouží tak pro zvyšování informovanosti o genomice u vzácných onemocnění na základě výsledků mezinárodních evropských projektů v této oblasti, jako jsou například CF Thematic Network, EuroGentest, EuroCareCF, Techgene.eu, RD-Connect.eu, projekty Norway Grants, včetně fondů ESF. Jeho hlavním vědeckým a klinickým zájmem je molekulární genomika u vzácných onemocnění a přenos nejnovějších poznatků do klinické- a diagnostické praxe. Profesor Macek je také českým národním koordinátorem pro Orpha.net a členem Diagnostické komise International Rare Disease Research Consortium (IRDIRC.org)

   
  Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
  Image

  za Masarykovu univerzitu a za Fakultní nemocnici Brno; vedoucí výzkumné skupiny Lékařské Genomika, koordinátor programu Molekulární Medicíny a současně i. vedoucí Centra molekulární biologie a genové terapie Fakultní nemocnice Brno. Výzkumné projekty jsou zaměřeny především na studium p53 signální dráhy a dalších molekulárních markerů hematoonkologických onemocnění, mutační a funkční analýzy imunoglobulinových genů a mikroRNA u lymfoproliferativních onemocnění. Laboratoř se také intenzivně věnuje využití genomických technologií v diagnostice hematologických a onkologických onemocnění (leukémií, lymfomů, nádorů prsu a dalších malignit) v postnatální, ale i v prenatální a preimplantační diagnostice).

   
  prim. MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.
  Image

  za Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy v Praze a za Fakultní nemocnici Plzeň; přednosta Ústavu lékařské genetiky a vedoucí výzkumné skupiny Lékařská genomika. Výzkumné projekty jsou zaměřeny především na studium molekulárních markerů poruch lidské reprodukce, vnímavosti k infekčním onemocněním a onkogeneze a na využití genomických technologií v diagnostice vzácných geneticky podmíněných onemocnění.

   
  Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
  Image

  za Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnici v Olomouci. Ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny, vedoucí výzkumného programu Chemická biologie a experimentální terapeutika. Výzkumné projekty jsou zaměřeny především na výzkum molekulární podstaty nádorových onemocnění, na výzkum a vývoj nových léčiv a diagnostických metod a na translační medicínu.

   

  Jednotlivé instituce


  Image
  Laboratoř pro studium vzácných nemocí, 1.LFUK, VFN a BIOCEV

  Výzkumná činnost skupiny je zaměřena na studium genetických, molekulárně biologických, biochemických a klinických aspektů široké skupiny geneticky podmíněných vzácných nemocí. Pracoviště úspěšně rozvíjí a využívá základní metodické přístupy genomiky, bioinformatiky, metabolomiky, molekulární biologie a buněčné patologie a poskytuje tuto expertizu na národní i mezinárodní úrovni. K významným úspěchům posledních let patří série objevů genů odpovědných za závažná dědičné podmíněná onemocnění.
  Image
  Ústav biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
  a Fakultní nemocnice v Motole

  ÚBLG 2. LF UK a FNM má charakter klinicko-diagnostického, univerzitního a výzkumného pracoviště. Hlavním cílem ústavu je diagnostika a studium dědičných onemocnění v prenatálním i postnatálním období s využitím nejmodernějších metod molekulární genetiky, molekulární cytogenetiky i sekvenování nové generace. V rámci ÚBLG bylo Ministerstvem zdravotnictví ustanoveno Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění.
  Image
  Masarykova Univerzita - CEITEC

  CEITEC MU vznikl na Masarykově univerzitě jako součást vědeckého centra excelence Středoevropský technologický institut (Central European Institute of Technology, CEITEC). Sdílená Laboratoř Genomika a Laboratoř Lékařské genomiky sídlící v nově vybudovaných prostorách areálu Univerzitního kampusu nabízí špičkové vybavení a optimální podmínky k řešení aktuálních témat biomedicínského a klinického výzkumu (od analýzy genomů, mapování klíčových genetických defektů, molekulárně genetické diagnostiky až po vyhledávání vhodných cílů genové terapie). Do portfolia služeb sdílené Genomické laboratoře CEITEC MU patří vysokokapacitní masivní paralelní sekvenování, buněčné separace pomocí FACS a MACS, real time PCR včetně mikrofluidní PCR, microarrays a další technologie. Vědci z českých i zahraničních univerzit a výzkumných ústavů se zájmem o využití služeb Genomické laboratoře CEITEC MU mohou žádat o finanční podporu Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
  Image
  Fakultní nemocnice Brno

  Centrum molekulární biologie a genové terapie (CMBGT) tvoří část Interní hematologické a onkologické kliniky (IHOK) zaměřenou na výzkum a vývoj a je jedním z klíčových pracovišť Fakultní nemocnice Brno. Zabývá se molekulárně biologickou diagnostikou v oblasti hematoonkologie, solidních nádorů, dědičných onemocnění a identifikací patogenů u imunokompromitovaných pacientů, dále cytometrickou a cytogenetickou diagnostikou v oblasti hematologie a hematoonkologie stejně tak aplikovaným výzkumem v oblasti humánní medicíny.
  Image
  Ústav lékařské genetiky Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň

  Výzkumná činnost skupiny je zaměřena na studium molekulárních markerů poruch lidské reprodukce, vnímavosti k infekčním onemocněním, onkogeneze a genetických i klinických aspektů široké skupiny vzácných geneticky podmíněných nemocí.
  Image
  Ústav molekulární a translační medicíny
  Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  Ústav molekulární a translační medicíny je jedinečnou infrastrukturou pro rozvoj regionu Střední Moravy, kde se rozvíjí výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů a technologií. Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se stává technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.
  Výzkumné týmy

  Laboratoř pro studium vzácných nemocí, 1.LFUK, VFN a BIOCEV

  Vedoucí výzkumného týmu:

  Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.
  stanislav.kmoch@lf1.cuni.cz
  +420  22496 7016, +420  22496 7691

  Molekulární biologie, genetika, NGS sekvenování:

  Bioinformatika, biostatistika:

  Laborant:

  Technická a administrativní podpora:

  Etik:

  Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

  Vedoucí výzkumného týmu:

  Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., MHA
  milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz
  +420 224 433 500

  Zástupce vedoucího výzkumného týmu:

  Prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc.
  zdenek.sedlacek@lfmotol.cuni.cz
  +420 257 296 153

  Molekulární biologie, genetika, cytogenetika, NGS sekvenování:

  Bioinformatika, biostatistika:

  Centrum molekulární medicíny CEITEC MU – Centrální laboratoř Genomika a Výzkumná skupina Lékařská genomika

  Vedoucí výzkumného týmu:

  prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
  sarka.pospisilova@ceitec.muni.cz
  +420 549497917

  Vedoucí CF Genomika:

  MVDr. Boris Tichý, Ph.D.
  boris.tichy@ceitec.muni.cz
  +420 733141527

  NGS, microarrays:

  Bioinformatika, biostatistika:

  Technická a administrativní podpora:

  Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno (CMBGT)

  Vedoucí CMBGT:

  prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
  sarka.pospisilova@fnbrno.cz
  +420 532234622

  Sekce vrozených genetických chorob:

  Sekce nádorové genomiky:

  Ústav lékařské genetiky Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň

  Vedoucí výzkumného týmu:

  MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.
  subrti@fnplzen.cz
  +420  377 402 800

  Molekulární biologie, genetika, NGS sekvenování:

  Laborant:

  Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  Vedoucí výzkumného týmu:

  Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
  marian.hajduch@upol.cz
  +420  585632082, +420  585632083

  Molekulární biologie, genetika, cytogenetika, NGS sekvenování:

  Bioinformatika, biostatistika:

   


  Řešené projekty

  Laboratoř pro studium vzácných nemocí, 1.LFUK, VFN a BIOCEV

  779257 Solving the unsolved Rare Diseases — Solve-RD, Poskytovatel: Horizon 2020, H2020-SC1-2017-Single-Stage-RTD, Období řešení projektu: 2018 – 2022

  NV19-07-00136 Určení příčin vzácných geneticky podmíněných onemocnění v pediatrické populaci pomocí nových metod analýzy genomu, Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví, Příjemce: Univerzita Karlova / 1. lékařská fakulta, Řešitel: Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., Období řešení projektu: 2019 - 2022

  NV19-08-00137 Využití nových metod analýzy genomu v případech vzácných geneticky podmíněných onemocnění s negativními výsledky genetických a genomických analýz, Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví, Příjemce: Univerzita Karlova / 1. lékařská fakulta, Řešitel: Mgr. Viktor Stránecký, PhD, Období řešení projektu: 2019 - 2022

  17-29786A Identifikace a charakterizace genetických faktorů dědičného tubulointersticiálního onemocnění ledvin, Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ). Hlavní příjemce: Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta, Období řešení projektu: 2017-2020.

  EF16_013/0001634 Národní centrum lékařské genomiky - modernizace infrastruktury a výzkum genetické variability populace, Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Příjemce: Univerzita Karlova / 1. lékařská fakulta, Řešitel: doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. Období řešení projektu: 2017 - 2019

  NV15-27682A Využití metod sekvenování nové generace pro časnou diagnostiku a individualizovanou léčbu dilatační kardiomyopatie a příbuzných forem kardiomyopatií, Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví, Příjemce: Institut klinické a experimentální medicíny, Řešitel: MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D., Období řešení projektu: 2015 - 2019

  15-28208A  Určení příčin vzácných geneticky podmíněných nemocí pomocí metod analýzy genomu a zhodnocení přínosů tohoto přístupu pro klinicko-diagnostickou praxi, Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ). Hlavní příjemce: Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta, Období řešení projektu: 2015-2018.

  NT14025 Úloha vzácných variant v genetické predispozici ke statiny indukované myopatii, Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ), Hlavní příjemce: Institut klinické a experimentální medicíny, Období řešení projektu: 2013-2015.

  NT13116 Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění, Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ), Hlavní příjemce: Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta, Období řešení projektu: 2012-2015.

  LH12015 Identifikace a charakterizace genetických faktorů chronického onemocnění ledvin, Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Hlavní příjemce: Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta, Období řešení projektu: 2012-2015.

  GB14-36804G Centrum mitochondriální biologie a patologie (MITOCENTRUM), Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Období řešení projektu: 2014-2018.

  GA14-21903S Studium genetické architektury impulsivního násilného chování, Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta, Období řešení projektu: 2014-2016.

  2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole

  15-34904A Sekvenování nové generace k určení časné diagnózy a individualizované léčby hypertrofické kardiomyopatií, Poskytovatel: AZV ČR. Období řešení projektu: 2015-2018.

  15-27682A Využití metod sekvenování nové generace pro časnou diagnostiku a individualizovanou léčbu dilatační kardiomyopatie a příbuzných forem kardiomyopatií, Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ). Hlavní příjemce: Institut klinické a experimentální medicíny. Období řešení projektu: 2015-2018.

  NF-CZ11-PDP-3-003-2014 Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole, Poskytovatel: Norway Grants. Období řešení projektu: 2014-2017.

  LD14073 Zavedení sekvenování nové generace do klinické praxe v ČR: etická a klinicko-genetická indikační problematika, Poskytovatel: COST. Období řešení projektu: 2014-2017.

  CZ.2.16/3.1.00/24022 Zdokonalení časné diagnostiky, prevence a léčby těžkých poruch reprodukce, prenatálního a postnatálního vývoje u dětí a dospělých - doba udržitelnosti, Poskytovatel: Operační program Praha Konkurenceschopnost. Období řešení projektu: 2013-2018.

  305444 RD-CONNECT, An integrated platform connecting registries, biobanks and clinical bioinformatics for rare disease research, Poskytovatel: FP7. Období řešení projektu: 2012-2018.

  Masarykova Univerzita - CEITEC

  Projekt NGS-PTL (Next Generation Sequencing Platform for Targeted Personalized Therapy of Leukemia, FP7, číslo 306242) – hlavní ideou projektu je využití nejmodernějších metod genomické analýzy k identifikaci nových diagnostických a prognostických biomarkerů leukemií a následné lepší stratifikaci pacientů a stanovení lépe zacílených léčebných postupů.

  Projekt ALKATRAS (ALK activation as a target of translational science: break free from cancer, H2020, číslo 675712 ) – jeho hlavní cíle jsou objasnit dosud nepopsané mechanismy ALK-indukované tumorogeneze a popsat přesněji roli onkogenu ALK (anaplastická lymfomová kináza) v onkologických onemocněních jako lymfomy, neuroblastomy a nemalobuněčný plicní karcinom (NSCLC).

  Fakultní nemocnice Brno

  Projekt Agentury zdravotnického výzkumu (AZV, číslo 15-30015A ) pojmenovaný „Analýza klonální heterogenity chronické lymfocytární leukemie pomoci sekvenování nové generace genu pro B-buněčný receptor. Národní studie.“ si klade ambiciózní cíl zavést technologii vysokokapacitního sekvenování pro imunoglobulinové geny a provést národní screening nově diagnostikovaných CLL pacientů.

  V rámci projektu „Vznik a vývoj genomických defektů u leukémií“ (AZV, číslo 15-10035S) se používá sekvenování nové generace k identifikaci genetických poškození přispívajících ke klonální evoluci leukémie a ke studiu buněčné signalizace zprostředkované B-buněčnými receptory, které hrají významnou úlohu v buněčné odpovědi na podněty vnějšího prostředí a tím přispívají ke klonální evoluci.

  Ústav molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci

  ÚMTM řeší v současnosti řadu mezinárodních (EATRIS, FP7 INFLACARE, BBMRI aj.) a národních grantových projektů (TAČR, GAČR, AZV aj.) týkající se translační medicíny, více na imtm.cz.

   


  Dostupné technologie

  Pracoviště 1. LF a 2. LF UK Praha

  • Ultrasonikátor Covaris E220
  • Pipetovací robot Tecan Freedom EVO® 150
  • Genomové sekvenátory nové generace Illumina Nova Seq 6000, HiSeq 2500, SOLiD4 + příslušné vybavení a expertizu pro přípravu vzorků a analýzu dat
  • Kapilární sekvenátory ABI 3500xL, ABI3100 Avant a ABI PRISM 7000
  • Kvantitativní PCR 7900HT Fast Real-Time PCR Applied Biosystem
  • LightCycler 480 Roche
  • Sekvenátor pro čtení dlouhých readů MinION Oxford Nanopore
  • Systém pro přípravu a analýzu DNA čipů Agilent
  • Úložiště dat a výpočetní servery
  • Přístrojoví specialisté a bioinformatici k dispozici pro provoz infrastruktury

  NGS_workflow_CZ

  CEITEC MU Brno

  • Masivně paralelní sekvenátory (Illumina MiSeq a Illumina NextSeq 500)
  • Systémy pro přípravu amplikonových sekvenačních knihoven (Wafergen SmartChip, Fluidigm AccessArray)
  • Kapilární sekvenátor
  • Systém pro DNA microarrays (Affymetrix, Agilent)
  • rReal-time qPCR a digitální PCR (Life Technologies QuantStudio 12k, Life Technologies QuantStudio 3D, BioRad QX200, Wafergen SmartCycler)
  • Sytém pro amplifikaci RNA/DNA z jednotlivých buněk (Fluidigm C1)
  • Redundantní úložiště dat 300TB a výpočetní servery
  • Průtokový cytometr a sorter (BD FACS Aria Fusion a BD FACS Verse)
  • Fluorescenční mikroskopy (Olympus ScanR, Incucyte ZOOM)
  • Magnetický separátor buněk (Milteniy AutoMACS)
  • Laserová mikrodisekce

  Fakultní nemocnice Brno

  • Kapilární sekvenátor (LifeTechnologies)
  • Systém pro DNA microarrays (Affymetri)
  • Real-time qPCR (Life Technologies, Qiagen)
  • Sytém pro amplifikaci RNA/DNA
  • Průtokový sorter (BD FACS Arial II)
  • Průtokový cytometr (BD FACS Canto II)

  Ústav lékařské genetiky Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň

  • Masivně paralelní sekvenátory (Life Technologies IonTorrent, Illumina MiSeq)
  • Kapilární sekvenátory (Life Technologies)
  • Zařízení pro práci s DNA čipy (Agilent, Innopsys)
  • Real-time qPCR (Corbett Research, Qiagen)
  • Fluorescenční mikroskopy (Olympus)
  • Úložiště dat a výpočetní servery
  • Systémy pro amplifikaci DNA/RNA

  Ústav molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci

  • Masivně paralelní sekvenátory (Illumina MiSeq a Illumina HiSeq, Qiagen PyroMark Q96, Roche GS Junior, Sequenom)
  • Systémy pro automatickou přípravu sekvenačních knihoven (Illumina Neoprep)
  • Robotický systém pro izolaci nukleových kyselin (Roche Magna Pure 96, MagCore)
  • Systém pro microarrays (Affymetrix)
  • Real-time qPCR (Roche LC 480, LC 1536, Cobas 4800, Eppendorf, BioRad CFX96)
  • Úložiště dat a výpočetní servery
  • Průtokový cytometr a sorter (BD FACS Aria Fusion II)
  • Fluorescenční mikroskopy (Olympus BX60)
  • Laserová mikrodisekce

  Vědecká rada NCMG

  Dr. Robert Ivánek
  Image

  Robert Ivánek obdržel doktorský titul z Molekulární biologie a genetiky v roce 2009 na Karlově Univerzitě v Praze, České republice. Během posledních dvou let svého doktorského studia pracoval jako vedoucí Servisní laboratoře funkční genomiky a bioinformatiky na Ústavu molekuární genetiky AVČR v Praze, České republice. Od roku 2009 do roku 2012 působil jako postdoc na Institutu pro výzkum v biomedicíně Fridricha Mieschera v Basileji, Švýcarsku. V roce 2012 se stal vedoucím Bioinformatické servisní laboratoře na Oddělení Biomedicíny na Univerzitě v Basileji, Švýcarsku. V průběhu své vědecké kariéry se podílel na identifikaci molekulární podstaty řady vzácných lidských onemocnění pomocí nových kombinací genomických nástrojů a bioinformatických přístupů. Dále se zabývá výzkumem vlivu sekvenční variace na vazbu transkripčních faktorů, DNA metylaci a strukturu chromatinu. Jeho tým na Oddělení Biomedicíny poskytuje bioinformatickou expertízu a tréning v analýze genomických velkoobjemových dat v oblasti biomedicíny.

  Dr. Jacek Majewski
  Image

  Doktor Jacek Majewski obdržel bakalářský titul z fyziky a magisterský titul z elektrického inženýrství na Stanfordské Univerzitě v Paolo Altu, USA v roce 1991. Po krátkém dobrodružství v reálném světě se navrátil do akademického prostředí a v roce 1999 obdržel doktorský titul z biologických věd na Wesleyanské Univerzitě v USA. Absolvoval postdoktorandský výcvik u Dr. Jurga Otta na Rockefellerské Univerzitě v New Yorku se zaměřením na statistickou genetiku a metodologie pro identifikaci variant podmiňující lidské genetické choroby. Na počátku éry lidského genomu, jeho kombinovaný základ v oblasti kvantitativního výzkumu, biologie a statistiky, otevřel nové cesty do oblasti analýzy sekvence genomu. V současné době působí jako docent na Oddělení lidské genetiky McGillovy Univezity v Montrealu, Kanadě, jako lékařský vědec v Centru Zdraví McGillovy Univerzity a jako věděc v Shrinerské Nemocnici. Jeho výzkum se zaměřuje na analýzu dat ze sekvenování nové generace, se specifickým využitím ve výzkumu lidských genetických onemocnění a výzkumu rakoviny. Je držitelem několika grantů od hlavních kanadských a amerických grantových agentur a spoluautorem více než 220 vědeckých publikací.

  Dr. Vladimír Beneš
  Image

  Vladimír Beneš, v současnosti vedoucím GeneCore, studoval v Praze, České republice. Na EMBLu u působí od roku 1994, kam přišel jako postdoc do Ansorgeovi skupiny na Oddělení biochemické techniky. Vladimír pracoval na vývoji metodologie podporující celogenomové, vysoce výkonné sekvenování (high-throughput sequencing), převážně v oblasti zpracování vzorků. V roce 2001 byl pověřen vytvořením Genomického servisního pracoviště na EMBLu, technologicky orientované servisní laboratoře na pomoc výzkumníkům s projekty funkční genomiky. Tato pracoviště v současné době využívá převážně masivně paralelní sekvenování, mikročipové technologie a kvantitativní PCR. Mezi Vladimírovy úlohy také patří hodnocení nových technologií pro využití v oblasti funkční genomiky, konkrétně jejich udržitelnosti při zavádění do prostředí servisních laboratoří. Aktivně se věnuje výuce metod využívaných v tomto odvětví.

  Dr. Jiří Zavadil
  Image

  Jiří Zavadil obdržel doktorský titul z Biomedicíny/Molekulární genetiky v roce 1998 na Karlově Univerzitě v Praze, České Republice. Od roku 1998 do roku 2003 působil jako postdoc na Mount Sinai School of Medicine a na Albert Einstein College of Medicine v New Yorku. Mezi lety 2003 a 2012 byl odborným asistentem/docentem patologie, ředitelem NYU Centra genomové technologie a fakultním členem NYU Centra pro vědeckou informatiku a bioinformatiku v Lékařském centru Langone na New York University v New Yorku. V roce 2012 se stal vedoucím skupiny Molekulárních mechanismů a biomarkerů v Mezinárodní agentuře pro výzkum rakoviny (IARC) v Lyonu, Francii, která je součástí WHO, Světové zdravotnické organizace. V průběhu své vědecké kariéry se zabýval studiem různých lidských patologií (zahrnujících rakovinu) pomocí inovativních postupů a metodologií v genomice a bioinformatice. Je autorem a spoluatorem více než 110 vědeckých publikací. Jeho tým na IARC se zabývá dešifrováním molekulárních mechanismů karcinogeneze, se zaměřením na pochopení vlivu environmentálních faktorů na vznik rakoviny a pochopení vlivu karcinogenů na kritické změny genomu, jejichž důsledkem dochází ke vzniku rakovinných buněk.

   

  Publikace

  Publikace vzniklé s podporou NCMG za rok 2021

  1. Brinkmann J, Lissewski C, Pinna V, et al (2021) The clinical significance of A2ML1 variants in Noonan syndrome has to be reconsidered. Eur J Hum Genet 29:524–527. https://doi.org/10.1038/s41431-020-00743-3
  2. Zaliova M, Winkowska L, Stuchly J, et al (2021) A novel class of ZNF384 aberrations in acute leukemia. Blood Adv 5:4393–4397. https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2021005318
  3. Franková V, Driscoll RO, Jansen ME, et al (2021) Regulatory landscape of providing information on newborn screening to parents across Europe. Eur J Hum Genet 29:. https://doi.org/10.1038/s41431-020-00716-6
  4. Buglioni A, Hasadsri L, Nasr SH, et al (2021) Mitochondriopathy Manifesting as Inherited Tubulointerstitial Nephropathy Without Symptomatic Other Organ Involvement. Kidney Int Reports 4:2514–2518. https://doi.org/10.1016/j.ekir.2021.05.042
  5. Capkova Z, Capkova P, Srovnal J, et al (2021) Duplication of 9p24.3 in three unrelated patients and their phenotypes, considering affected genes, and similar recurrent variants. Mol Genet Genomic Med 9:. https://doi.org/10.1002/mgg3.1592
  6. Dudakova L, Stranecky V, Piherova L, et al (2021) Non-Penetrance for Ocular Phenotype in Two Individuals Carrying Heterozygous Loss-of-Function ZEB1 Alleles. Genes (Basel) 12:. https://doi.org/10.3390/genes12050677
  7. Lobello C, Tichy B, Bystry V, et al (2021) STAT3 and TP53 mutations associate with poor prognosis in anaplastic large cell lymphoma. Leukemia 35:. https://doi.org/10.1038/s41375-020-01093-1
  8. Sikora J, Kmochová T, Mušálková D, et al (2021) A mutation in the SAA1 promoter causes hereditary amyloid A amyloidosis. Kidney Int. https://doi.org/10.1016/j.kint.2021.09.007
  9. Klempt P, Brzoň O, Kašný M, et al (2021) Distribution of SARS-CoV-2 Lineages in the Czech Republic, Analysis of Data from the First Year of the Pandemic. Microorganisms 9:. https://doi.org/10.3390/microorganisms9081671
  10. Pekár S, Dušátková LP, Macháčková T, et al (2021) Gut-content analysis in four species, combined with comparative analysis of trophic traits, suggests an araneophagous habit for the entire family Palpimanidae (Araneae). Org Divers Evol. https://doi.org/10.1007/s13127-021-00525-9
  11. Tidu F, De Zuani M, Jose SS, et al (2021) NFAT signaling in human mesenchymal stromal cells affects extracellular matrix remodeling and antifungal immune responses. iScience 24:. https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102683
  12. Senovska A, Drozdova E, Vaculik O, et al (2021) Cost-effective straightforward method for captured whole mitogenome sequencing of ancient DNA. Forensic Sci Int 319:110638. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110638
  13. Zaliova M, Potuckova E, Lukes J, et al (2021) Frequency and prognostic impact of ZEB2 H1038 and Q1072 mutations in childhood B-other acute lymphoblastic leukemia. Haematologica 106:886–890. https://doi.org/10.3324/haematol.2020.249094
  14. Čížková D, Ďureje Ľ, Piálek J, Kreisinger J (2021) Experimental validation of small mammal gut microbiota sampling from faeces and from the caecum after death. Heredity (Edinb) 127:141–150. https://doi.org/10.1038/s41437-021-00445-6
  15. Tkáčová Z, Bhide K, Mochnáčová E, et al (2021) Comprehensive Mapping of the Cell Response to Borrelia bavariensis in the Brain Microvascular Endothelial Cells in vitro Using RNA-Seq. Front Microbiol 12:1–13. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.760627
  16. Navrkalova V, Plevova K, Hynst J, et al (2021) LYmphoid NeXt-Generation Sequencing (LYNX) Panel: A Comprehensive Capture-Based Sequencing Tool for the Analysis of Prognostic and Predictive Markers in Lymphoid Malignancies. J Mol Diagnostics 23:959–974. https://doi.org/10.1016/j.jmoldx.2021.05.007
  17. Bencurova P, Baloun J, Hynst J, et al (2021) Dynamic miRNA changes during the process of epileptogenesis in an infantile and adult-onset model. Sci Rep 11:1–14. https://doi.org/10.1038/s41598-021-89084-9
  18. Snopková K, Dufková K, Chamrád I, et al (2021) Pyocin‐mediated antagonistic interactions in Pseudomonas spp. isolated in James Ross Island, Antarctica. Environ Microbiol. https://doi.org/10.1111/1462-2920.15809
  19. Hynst J, Navrkalova V, Pal K, Pospisilova S (2021) Bioinformatic strategies for the analysis of genomic aberrations detected by targeted NGS panels with clinical application. PeerJ 9:e10897. https://doi.org/10.7717/peerj.10897
  20. KISS D, MACHACKOVA T, SOUCKOVA K, et al (2021) An independent validation study of candidate micrornas as predictive biomarkers for bevacizumab-based therapy in patients with metastatic colorectal cancer. In Vivo (Brooklyn) 35:2809–2814. https://doi.org/10.21873/INVIVO.12567
  21. Jiménez-Munguía I, Tomečková Z, Mochnáčová E, et al (2021) Transcriptomic analysis of human brain microvascular endothelial cells exposed to laminin binding protein (adhesion lipoprotein) and Streptococcus pneumoniae. Sci Rep 11:1–15. https://doi.org/10.1038/s41598-021-87021-4
  22. Sedlar K, Vasylkivska M, Musilova J, et al (2021) Phenotypic and genomic analysis of isopropanol and 1,3-propanediol producer Clostridium diolis DSM 15410. Genomics 113:1109–1119. https://doi.org/10.1016/j.ygeno.2020.11.007
  23. Srovnal J, Vidlarova M, Berta E, et al (2021) Abstract 665: Cannabinoid receptor 2 tumor tissue gene expression positively affects lung cancer survival following radical surgery. In: Clinical Research (Excluding Clinical Trials). American Association for Cancer Research, pp 665–665
  24. Malcikova J, Pavlova S, Kunt Vonkova B, et al (2021) Low-burden TP53 mutations in CLL: Clinical impact and clonal evolution within the context of different treatment options. Blood. https://doi.org/10.1182/blood.2020009530
  25. Schierova D, Roubalova R, Kolar M, et al (2021) Fecal Microbiome Changes and Specific Anti-Bacterial Response in Patients with IBD during Anti-TNF Therapy. Cells 10:3188. https://doi.org/10.3390/cells10113188
  26. Perestrelo AR, Hejret V, Varadarajan NM, et al (2021) The mechanical regulation of RNA binding protein hnRNPC in the failing heart hnRNPC is a mechanosensitive component of RNA homeostasis apparatus in heart failure . Giancarlo Forte , PhD Center for Translational Medicine ( CTM ) International Clinical Rese. BioarxivRxiv 1–44. https://doi.org/10.1101/2021.08.27.457906
  27. Sharma S, Pavlasova GM, Seda V, et al (2021) miR-29 modulates CD40 signaling in chronic lymphocytic leukemia by targeting TRAF4: an axis affected by BCR inhibitors. Blood 137:2481–2494. https://doi.org/10.1182/blood.2020005627
  28. Kripnerová M, Parmar HS, Šána J, et al (2021) Complex interplay of genes underlies invasiveness in fibrosarcoma progression model. J Clin Med 10:2297. https://doi.org/10.3390/jcm10112297
  29. Xiao W, Ren L, Chen Z, et al (2021) Toward best practice in cancer mutation detection with whole-genome and whole-exome sequencing. Nat Biotechnol 39:1141–1150. https://doi.org/10.1038/s41587-021-00994-5
  30. Burska D, Stiburek L, Krizova J, et al (2021) Homozygous missense mutation in UQCRC2 associated with severe encephalomyopathy, mitochondrial complex III assembly defect and activation of mitochondrial protein quality control. Biochim Biophys Acta - Mol Basis Dis 1867:166147. https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2021.166147
  31. Sottas C, Schmiedová L, Kreisinger J, et al (2021) Gut microbiota in two recently diverged passerine species: evaluating the effects of species identity, habitat use and geographic distance. BMC Ecol Evol 21:1–14. https://doi.org/10.1186/s12862-021-01773-1
  32. Fajkus P, Kilar A, Nelson ADL, et al (2021) Evolution of plant telomerase RNAs: Farther to the past, deeper to the roots. Nucleic Acids Res 49:7680–7694. https://doi.org/10.1093/nar/gkab545
  33. Bleyer AJ, Wolf MT, Kidd KO, et al (2021) Autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease: more than just HNF1β. Pediatr. Nephrol.
  34. Bene Z, Fejes Z, Szanto TG, et al (2021) Enhanced Expression of Human Epididymis Protein 4 (HE4) Reflecting Pro-Inflammatory Status Is Regulated by CFTR in Cystic Fibrosis Bronchial Epithelial Cells. Front Pharmacol 12:1–16. https://doi.org/10.3389/fphar.2021.592184
  35. Yiallouros PK, Matthaiou A, Anagnostopoulou P, et al (2021) Demographic characteristics, clinical and laboratory features, and the distribution of pathogenic variants in the CFTR gene in the Cypriot cystic fibrosis (CF) population demonstrate the utility of a national CF patient registry. Orphanet J Rare Dis 16:1–21. https://doi.org/10.1186/s13023-021-02049-z
  36. Oláhová M, Peter B, Szilagyi Z, et al (2021) POLRMT mutations impair mitochondrial transcription causing neurological disease. Nat Commun 12:1–13. https://doi.org/10.1038/s41467-021-21279-0
  37. Fišarová L, Botka T, Du X, et al (2021) Staphylococcus epidermidis Phages Transduce Antimicrobial Resistance Plasmids and Mobilize Chromosomal Islands. mSphere 6:1–19. https://doi.org/10.1128/mSphere.00223-21
  38. Bartos M, Siegl F, Kopkova A, et al (2021) Small RNA Sequencing Identifies PIWI-Interacting RNAs Deregulated in Glioblastoma—piR-9491 and piR-12488 Reduce Tumor Cell Colonies In Vitro. Front Oncol 11:1–11. https://doi.org/10.3389/fonc.2021.707017
  39. Lahrouchi N, Postma A V., Salazar CM, et al (2021) Biallelic loss-of-function variants in PLD1 cause congenital right-sided cardiac valve defects and neonatal cardiomyopathy. J Clin Invest 131:1–12. https://doi.org/10.1172/JCI142148
  40. Olinger E, Schaeffer C, Kidd K, et al (2021) An intermediate effect size variant in UMOD confers risk for chronic kidney disease. medRxiv 1–28. https://doi.org/https://doi.org/10.1101/2021.09.27.21263789
  41. Dyková I, Žák J, Reichard M, et al (2021) Histopathology of laboratory-reared Nothobranchius fishes: Mycobacterial infections versus neoplastic lesions. J Fish Dis 44:1179–1190. https://doi.org/10.1111/jfd.13378
  42. Jeanne M, Demory H, Moutal A, et al (2021) Missense variants in DPYSL5 cause a neurodevelopmental disorder with corpus callosum agenesis and cerebellar abnormalities. Am J Hum Genet 108:951–961. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2021.04.004
  43. Liang HC, Costanza M, Prutsch N, et al (2021) Super-enhancer-based identification of a BATF3/IL-2R−module reveals vulnerabilities in anaplastic large cell lymphoma. Nat. Commun. 12
  44. Sági JC, Gézsi A, Egyed B, et al (2021) Pharmacogenetics of the central nervous system—toxicity and relapse affecting the cns in pediatric acute lymphoblastic leukemia. Cancers (Basel) 13:. https://doi.org/10.3390/cancers13102333
  45. Chowdhury F, Wang L, Al-Raqad M, et al (2021) Haploinsufficiency of PRR12 causes a spectrum of neurodevelopmental, eye, and multisystem abnormalities. Genet Med 23:1234–1245. https://doi.org/10.1038/s41436-021-01129-6
  46. Parimuchová A, Dušátková LP, Kováč Ľ, et al (2021) The food web in a subterranean ecosystem is driven by intraguild predation. Sci Rep 11:1–11. https://doi.org/10.1038/s41598-021-84521-1
  47. Vylet’Al P, Kidd K, Ainsworth HC, et al (2021) Plasma Mucin-1 (CA15-3) Levels in Autosomal Dominant Tubulointerstitial Kidney Disease due to MUC1 Mutations. Am J Nephrol 52:378–387. https://doi.org/10.1159/000515810
  48. Kalita O, Sporikova Z, Hajduch M, et al (2021) The influence of gene aberrations on survival in resected idh wildtype glioblastoma patients: A single-institution study. Curr Oncol 28:1280–1293. https://doi.org/10.3390/curroncol28020122

  Publikace vzniklé s podporou NCMG za rok 2020

  1. Skalicka P, Porter LF, Brejchova K, et al (2020) Brittle cornea syndrome: A systemic review of disease-causing mutations in ZNF469 and two novel variants identified in a patient followed for 26 years. Biomed Pap. Biomed Pap 164:183–188. doi: 10.5507/bp.2019.017
  2. Majer F, Kousal B, Dusek P, et al (2020) Alu-mediated Xq24 deletion encompassing CUL4B, LAMP2, ATP1B4, TMEM255A, and ZBTB33 genes causes Danon disease in a female patient. Am J Med Genet Part A 182:219–223. doi: 10.1002/ajmg.a.61416
  3. Kubánek M, Schimerová T, Piherová L, et al (2020) Desminopathy: Novel Desmin Variants, a New Cardiac Phenotype, and Further Evidence for Secondary Mitochondrial Dysfunction. J Clin Med 9:937. doi: 10.3390/jcm9040937
  4. Larose H, Prokoph N, Matthews JD, et al (2020) Whole Exome Sequencing reveals NOTCH1 mutations in anaplastic large cell lymphoma and points to Notch both as a key pathway and a potential therapeutic target. Haematologica 105:haematol.2019.238766. doi: 10.3324/haematol.2019.238766
  5. Jedličková I, Cadieux-Dion M, Přistoupilová A, et al (2020) Autosomal-dominant adult neuronal ceroid lipofuscinosis caused by duplication in DNAJC5 initially missed by Sanger and whole-exome sequencing. Eur J Hum Genet 87:579–84. doi: 10.1038/s41431-019-0567-2
  6. Kozlova V, Ledererova A, Ladungova A, et al (2020) CD20 is dispensable for B-cell receptor signaling but is required for proper actin polymerization, adhesion and migration of malignant B cells. PLoS One 15:1–20. doi: 10.1371/journal.pone.0229170
  7. Vrbovská V, Sedláček I, Zeman M, et al (2020) Characterization of staphylococcus intermedius group isolates associated with animals from antarctica and emended description of staphylococcus delphini. Microorganisms 8:1–18. doi: 10.3390/microorganisms8020204
  8. Bene Z, Fejes Z, Macek M, et al (2020) Laboratory biomarkers for lung disease severity and progression in cystic fibrosis. Clin Chim Acta. doi: 10.1016/j.cca.2020.05.015
  9. Cormican S, Kennedy C, Connaughton DM, et al (2020) Renal transplant outcomes in patients with autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease. Clin Transplant 34:1–6. doi: 10.1111/ctr.13783
  10. Vozdova M, Kubickova S, Pal K, et al (2020) Recurrent gene mutations detected in canine mast cell tumours by next generation sequencing. Vet Comp Oncol 1–10. doi: 10.1111/vco.12572
  11. Sottas C, Reif J, Kreisinger J, et al (2020) Tracing the early steps of competition-driven eco-morphological divergence in two sister species of passerines. Evol. Ecol.
  12. Mazurova S, Tesarova M, Zeman J, et al (2020) Fatal neonatal nephrocutaneous syndrome in 18 Roma children with EGFR deficiency. J Dermatol 1–6. doi: 10.1111/1346-8138.15317
  13. Leeksma AC, Baliakas P, Moysiadis T, et al (2020) Genomic arrays identify high-risk chronic lymphocytic leukemia with genomic complexity: a multi-center study. Haematologica haematol.2019.239947. doi: 10.3324/haematol.2019.239947
  14. Olinger E, Hofmann P, Kidd K, et al (2020) Clinical and Genetic Spectra of Autosomal Dominant Tubulointerstitial Kidney Disease due to Mutations in UMOD and MUC1. Kidney Int. doi: 10.1016/j.kint.2020.04.038
  15. Lhotova K, Stolarova L, Zemankova P, et al (2020) Multigene panel germline testing of 1333 Czech patients with ovarian cancer. Cancers (Basel) 12:3–16. doi: 10.3390/cancers12040956
  16. Peska V, Mand T, Vitales D, et al (2020) Human-like telomeres in Zostera marina reveal a mode of transition from the plant to the human telomeric sequences. bioRxiv. doi: doi.org/10.1101/2020.03.11.987156
  17. Slavik H, Balik V, Vrbkova J, et al (2020) Identification of Meningioma Patients at High Risk ofTumor Recurrence Using MicroRNA Profiling. Neurosurgery 0:1–9. doi: 10.1093/neuros/nyaa009
  18. Sutton L-A, Ljungström V, et al (2020) Comparative analysis of targeted next-generation sequencing panels for the detection of gene mutations in chronic lymphocytic leukemia: an ERIC multi-center study. Haematologica 105:haematol.2019.234716. doi: 10.3324/haematol.2019.234716
  19. Tkáčiková Ľ, Mochnáčová E, Tyagi P, et al (2020) Comprehensive mapping of the cell response to E. coli infection in porcine intestinal epithelial cells pretreated with exopolysaccharide derived from Lactobacillus reuteri. Vet Res 51:1–13. doi: 10.1186/s13567-020-00773-1
  20. Snopková K, Čejková D, Dufková K, et al (2020) Genome sequences of two Antarctic strains of Pseudomonas prosekii: insights into adaptation to extreme conditions. Arch Microbiol 202:447–454. doi: 10.1007/s00203-019-01755-4Arch Microbiol. doi: 10.1007/s00203-019-01755-4
  21. Bleyer AJ, Kidd K, Robins V, et al (2020) Outcomes of patient self-referral for the diagnosis of several rare inherited kidney diseases. Genet Med 22:142–149. doi: 10.1038/s41436-019-0617-8Genet Med 0:1–8. doi: 10.1038/s41436-019-0617-8
  22. Lukes J, Danek P, Alejo-Valle O, et al (2020) Chromosome 21 gain is dispensable for transient myeloproliferative disorder driven by a novel GATA1 mutation. Leukemia. doi: 10.1038/s41375-020-0769-1
  23. Laidou S, Alanis-Lobato G, Pribyl J, et al (2020) Nuclear inclusions of pathogenic ataxin-1 induce oxidative stress and perturb the protein synthesis machinery. Redox Biol 32:101458. doi: 10.1016/j.redox.2020.101458
  24. Dudakova L, Skalicka P, Ulmanová O, et al (2020) Pseudodominant Nanophthalmos in a Roma Family Caused by a Novel PRSS56 Variant. J Ophthalmol 2020:1–9. doi: 10.1155/2020/6807809
  25. Jedličková I, Přistoupilová A, Nosková L, et al (2020) Spinal muscular atrophy caused by a novel Alu-mediated deletion of exons 2a-5 in SMN1 undetectable with routine genetic testing. Mol Genet genomic Med e1238. doi: 10.1002/mgg3.1238
  26. Geryk J, Krsička D, Vlčková M, et al (2020) The Key Role of Purine Metabolism in the Folate-Dependent Phenotype of Autism Spectrum Disorders: An In Silico Analysis. Metabolites 10:. doi: 10.3390/metabo10050184
  27. Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium., Ripke S, Walters JT, O’Donovan MC (2020) Mapping genomic loci prioritises genes and implicates synaptic biology in schizophrenia. medRxiv 2020.09.12.20192922
  28. Pěnčík O, Jiráčková K, Mašlaňová I, et al (2020) Spatial structure of permafrost and active layer from the James Ross Island , Antarctica : Geological and Microbiological Insights. CZECH POLAR REPORTS 10:127–128
  29. Jedlickova I, Pristoupilova A, Hulkova H, et al (2020) NOTCH2NLC CGG Repeats Are Not Expanded and Skin Biopsy Was Negative in an Infantile Patient With Neuronal Intranuclear Inclusion Disease. J Neuropathol Exp Neurol 79:1065–1071. https://doi.org/10.1093/jnen/nlaa070
  30. Stolarova L, Jelinkova S, Storchova R, et al (2020) Identification of Germline Mutations in Melanoma Patients with Early Onset, Double Primary Tumors, or Family Cancer History by NGS Analysis of 217 Genes. Biomedicines 8:404. https://doi.org/10.3390/biomedicines8100404
  31. Živná M, Kidd K, Zaidan M, et al (2020) An International Cohort Study of Autosomal Dominant Tubulointerstitial Kidney Disease due to REN Mutations Identifies Distinct Clinical Subtypes. Kidney Int. https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.06.041
  32. Schneeberger PE, Kortüm F, Korenke GC, et al (2020) Biallelic MADD variants cause a phenotypic spectrum ranging from developmental delay to a multisystem disorder. Brain 143:2437–2453. https://doi.org/10.1093/brain/awaa204
  33. Franková V, Driscoll RO, Jansen ME, et al (2020) Regulatory landscape of providing information on newborn screening to parents across Europe. Eur J Hum Genet. https://doi.org/10.1038/s41431-020-00716-6
  34. Brinkmann J, Lissewski C, Pinna V, et al (2020) The clinical significance of A2ML1 variants in Noonan syndrome has to be reconsidered. Eur J Hum Genet 3–6. https://doi.org/10.1038/s41431-020-00743-3

  Publikace vzniklé s podporou NCMG za rok 2019

  1. Hernández-Sánchez M, Kotaskova J, Rodríguez AE, et al (2019) CLL cells cumulate genetic aberrations prior to the first therapy even in outwardly inactive disease phase. Leukemia 33:518–558. doi: 10.1038/s41375-018-0255-1
  2. Cormican S, Connaughton DM, Kennedy C, et al (2019) Autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease (ADTKD) in Ireland. Ren Fail 41:832–841. doi: 10.1080/0886022x.2019.1655452
  3. Bereshchenko O, Lo Re O, Nikulenkov F, et al (2019) Deficiency and haploinsufficiency of histone macroH2A1.1 in mice recapitulate hematopoietic defects of human myelodysplastic syndrome. Clin Epigenetics 11:1–14. doi: 10.1186/s13148-019-0724-z
  4. Balik V, Takizawa K (2019) Safe and bloodless exposure of the third segment of the vertebral artery: a step-by-step overview based on over 50 personal cases. Neurosurg Rev. doi: 10.1007/s10143-019-01158-5
  5. Fajkus P, Peška V, Závodník M, et al (2019) Telomerase RNAs in land plants. Nucleic Acids Res 1–15. doi: 10.1093/nar/gkz695
  6. Brejchova K, Dudakova L, Skalicka P, et al (2019) IPSC-Derived Corneal Endothelial-like Cells Act as an Appropriate Model System to Assess the Impact of SLC4A11 Variants on Pre-mRNA Splicing. Investig Opthalmology Vis Sci 60:3084. doi: 10.1167/iovs.19-26930
  7. Petrova G, Yaneva N, Hrbková J, et al (2019) Identification of 99% of CFTR gene mutations in Bulgarian‐, Bulgarian Turk‐, and Roma cystic fibrosis patients. Mol. Genet. Genomic Med. 7
  8. Souček P, Réblová K, Kramárek M, et al (2019) High-throughput analysis revealed mutations’ diverging effects on SMN1 exon 7 splicing. RNA Biol 16:1364–1376. doi: 10.1080/15476286.2019.1630796
  9. Kostovcikova K, Coufal S, Galanova N, et al (2019) Diet rich in animal protein promotes pro-inflammatory macrophage response and exacerbates colitis in mice. Front Immunol 10:1–14. doi: 10.3389/fimmu.2019.00919
  10. Oliver-De La Cruz J, Nardone G, Vrbsky J, et al (2019) Substrate mechanics controls adipogenesis through YAP phosphorylation by dictating cell spreading. Biomaterials 205:64–80. doi: 10.1016/j.biomaterials.2019.03.009
  11. Jelinkova S, Fojtik P, Kohutova A, et al (2019) Dystrophin Deficiency Leads to Genomic Instability in Human Pluripotent Stem Cells via NO Synthase-Induced Oxidative Stress. Cells 8:53. doi: 10.3390/cells8010053
  12. Mareckova A, Malcikova J, Tom N, et al (2018) ATM and TP53 mutations show mutual exclusivity but distinct clinical impact in mantle cell lymphoma patients. Leuk Lymphoma 60:1420–1428. doi: 10.1080/10428194.2018.1542144
  13. Králová S, Busse HJ, Švec P, et al (2019) Flavobacterium circumlabens sp. nov. and Flavobacterium cupreum sp. nov., two psychrotrophic species isolated from Antarctic environmental samples. Syst Appl Microbiol 42:291–301. doi: 10.1016/j.syapm.2018.12.005
  14. Kleiblová P, Stolařová L, Křížová K, et al (2019) Germline CHEK2 Gene Mutations in Hereditary Breast Cancer Predisposition – Mutation Types and their Biological and Clinical Relevance. Klin Onkol 32:36–50. doi: 10.14735/amko2019s36
  15. Bleyer AJ, Kmoch S, Greka A (2019) Diagnostic Utility of Exome Sequencing for Kidney Disease. N Engl J Med 380:2080. doi: 10.1056/NEJMc1903250
  16. Wayhelova M, Oppelt J, Smetana J, et al (2019) Novel de novo frameshift variant in the ASXL3 gene in a child with microcephaly and global developmental delay.Mol Med Rep 20:505–512. doi: 10.3892/mmr.2019.10303
  17. Doubková M, Staňo Kozubík K, Radová L, et al (2019) A novel germline mutation of the SFTPA1 gene in familial interstitial pneumonia. Hum Genome Var 6:12. doi: 10.1038/s41439-019-0044-z
  18. Zaliova M, Stuchly J, Winkowska L, et al (2019) Genomic landscape of pediatric B-other acute lymphoblastic leukemia in a consecutive European cohort. Haematologica 104:1396–1406. doi: 10.3324/haematol.2018.204974
  19. Nagy B, Bene Z, Fejes Z, et al (2019) Human epididymis protein 4 (HE4) levels inversely correlate with lung function improvement (delta FEV 1 ) in cystic fibrosis patients receiving ivacaftor treatment. J Cyst Fibros 18:271–277. doi: 10.1016/j.jcf.2018.08.013
  20. Zaliova M, Potuckova E, Hovorkova L, et al (2019) ERG deletions in childhood acute lymphoblastic leukemia with DUX4 rearrangements are mostly polyclonal, prognostically relevant and their detection rate strongly depends on method’s sensitivity. Haematologica 104:1407–1416. doi: 10.3324/haematol.2018.204487
  21. Wiatrek DM, Candela ME, Sedmík J, et al (2019) Activation of innate immunity by mitochondrial dsRNA in mouse cells lacking p53 protein. Rna 25:713–726. doi: 10.1261/rna.069625.118
  22. Kleiblova P, Stolarova L, Krizova K, et al (2019) Identification of deleterious germline CHEK2 mutations and their association with breast and ovarian cancer. Int J Cancer 145:1782–1797. doi: 10.1002/ijc.32385
  23. Holub D, Flodrova P, Pika T, et al (2019) Mass Spectrometry Amyloid Typing Is Reproducible across Multiple Organ Sites. Biomed Res Int 2019:1–9. doi: 10.1155/2019/3689091
  24. Dudakova L, Evans CJ, Pontikos N, et al (2019) The utility of massively parallel sequencing for posterior polymorphous corneal dystrophy type 3 molecular diagnosis. Exp Eye Res 182:160–166. doi: 10.1016/j.exer.2019.03.002
  25. Vevera J, Zarrei M, Hartmannová H, et al (2019) Rare copy number variation in extremely impulsively violent males.Genes, Brain Behav 18:e12536. doi: 10.1111/gbb.12536
  26. Pavlova S, Smardova J, Tom N, Trbusek M (2019) Detection and Functional Analysis of TP53 Mutations in CLL. In: Methods in molecular biology (Clifton, N.J.). pp 63–81
  27. Yu FP, Sajdak BS, Sikora J, et al (2019) Acid Ceramidase Deficiency in Mice Leads to Severe Ocular Pathology and Visual Impairment. Am J Pathol 189:320–338. doi: 10.1016/j.ajpath.2018.10.018
  28. Yu FPS, Molino S, Sikora J, et al (2019) Hepatic pathology and altered gene transcription in a murine model of acid ceramidase deficiency. Lab Investig 99:1572–1592. doi: 10.1038/s41374-019-0271-4
  29. Devuyst O, Olinger E, Weber S, et al (2019) Autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease. Nat Rev Dis Prim 5:60. doi: 10.1038/s41572-019-0109-9
  30. Nunvar J, Hogan AM, Buroni S, et al (2019) The Effect of 2-Thiocyanatopyridine Derivative 11026103 on Burkholderia Cenocepacia: Resistance Mechanisms and Systemic Impact. Antibiotics 8:159. doi: 10.3390/antibiotics8040159
  31. Machálková M, Pavlatovská B, Michálek J, et al (2019) Drug Penetration Analysis in 3D Cell Cultures Using Fiducial-Based Semiautomatic Coregistration of MALDI MSI and Immunofluorescence Images. Anal Chem 91:13475–13484. doi: 10.1021/acs.analchem.9b02462
  32. Pelet A, Skopova V, Steuerwald U, et al (2019) PAICS deficiency, a new defect of de novo purine synthesis resulting in multiple congenital anomalies and fatal outcome. Hum Mol Genet 1–30. doi: 10.1093/hmg/ddz237
  33. Sedlar K, Kolek J, Gruber M, et al (2019) A transcriptional response of Clostridium beijerinckii NRRL B-598 to a butanol shock. Biotechnol Biofuels 12:243. doi: 10.1186/s13068-019-1584-7
  34. Káňová E, Tkáčová Z, Bhide K, et al (2019) Transcriptome analysis of human brain microvascular endothelial cells response to Neisseria meningitidis and its antigen MafA using RNA-seq. Sci Rep 9:18763. doi: 10.1038/s41598-019-55409-y
  35. Capkova Z, Capkova P, Srovnal J, et al (2019) Differences in the importance of microcephaly, dysmorphism, and epilepsy in the detection of pathogenic CNVs in ID and ASD patients.PeerJ 2019:e7979. doi: 10.7717/peerj.7979
  36. Stehlikova Z, Tlaskal V, Galanova N, et al (2019) Oral Microbiota Composition and Antimicrobial Antibody Response in Patients with Recurrent Aphthous Stomatitis. Microorganisms 7:636. doi: 10.3390/microorganisms7120636
  37. Vasylkivska M, Jureckova K, Branska B, et al (2019) Transcriptional analysis of amino acid, metal ion, vitamin and carbohydrate uptake in butanol-producing Clostridium beijerinckii NRRL B-598. PLoS One 14:e0224560. doi: 10.1371/journal.pone.0224560
  38. Bleyer AJ, Kidd K, Johnson E, et al (2019) Quality of life in patients with autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease. Clin Nephrol 92:302–311. doi: 10.5414/CN109842

  Publikace vzniklé s podporou NCMG za rok 2018

  1. Gstrein T, Edwards A, Přistoupilová A, et al (2018) Mutations in Vps15 perturb neuronal migration in mice and are associated with neurodevelopmental disease in humans. Nat Neurosci 1. doi: 10.1038/s41593-017-0053-5
  2. Dudakova L, Vercruyssen JHJ, Balikova I, et al (2018) Analysis of KERA in four families with cornea plana identifies two novel mutations. Acta Ophthalmol 96:e87–e91. doi: 10.1111/aos.13484
  3. Dudakova L, Cheong S-S, Merjava SR, et al (2018) Familial Limbal Stem Cell Deficiency: Clinical, Cytological and Genetic Characterization. Stem Cell Rev Reports 14:148–151. doi: 10.1007/s12015-017-9780-y
  4. Paderova J, Drabova J, Holubova A, et al (2018) Under the mask of Kabuki syndrome: Elucidation of genetic-and phenotypic heterogeneity in patients with Kabuki-like phenotype. Eur J Med Genet. doi: 10.1016/j.ejmg.2018.01.00
  5. van den Ameele J, Jedlickova I, Pristoupilova A, et al (2018) Teenage-onset progressive myoclonic epilepsy due to a familial C9orf72 repeat expansion. Neurology doi: 10.1212/WNL.0000000000004999
  6. Brazdilova K, Plevova K, Skuhrova Francova H, et al (2018) Multiple productive IGH rearrangements denote oligoclonality even in immunophenotypically monoclonal CLL. Leukemia 32:234–236. doi: 10.1038/leu.2017.274
  7. Kremlikova Pourova R, Paderova J, Copikova J, et al (2018) SD-OCT imaging as a valuable tool to support molecular genetic diagnostics of Usher syndrome type 1. J Am Assoc Pediatr Ophthalmol Strabismus 1–3. doi: 10.1016/j.jaapos.2017.12.009
  8. Liskova P, Dudakova L, Evans CJ, et al (2018) Ectopic GRHL2 Expression Due to Non-coding Mutations Promotes Cell State Transition and Causes Posterior Polymorphous Corneal Dystrophy 4. Am J Hum Genet 102:447–459. doi: 10.1016/j.ajhg.2018.02.002
  9. Zikánová M, Wahezi D, Hay A, et al (2018) Clinical manifestations and molecular aspects of phosphoribosylpyrophosphate synthetase superactivity in females. Rheumatology 1–6. doi: 10.1093/rheumatology/key041
  10. Slamova Z, Nazaryan-Petersen L, Mehrjouy MM, et al (2018) Very short DNA segments can be detected and handled by the repair machinery during germline chromothriptic chromosome reassembly. Hum Mutat. doi: 10.1002/humu.23408
  11. Springer D, Loucky J, Tesner P, et al (2018) Importance of the integrated test in the Down’s syndrome screening algorithm. J Med Screen 096914131775253. doi: 10.1177/0969141317752533
  12. Ivády G, Madar L, Dzsudzsák E, et al (2018) Analytical parameters and validation of homopolymer detection in a pyrosequencing-based next generation sequencing system. BMC Genomics 19:1–8. doi: 10.1186/s12864-018-4544-x
  13. Pafčo B, Čížková D, Kreisinger J, et al (2018) Metabarcoding analysis of strongylid nematode diversity in two sympatric primate species. Sci Rep 8:5933. doi: 10.1038/s41598-018-24126-3
  14. Malcikova J, Tausch E, Rossi D, et al (2018) ERIC recommendations for TP53 mutation analysis in chronic lymphocytic leukemia-update on methodological approaches and results interpretation. Leukemia 1–11. doi: 10.1038/s41375-017-0007-7
  15. Vlčková K, Kreisinger J, Pafčo B, et al (2018) Diversity of Entamoeba spp. in African great apes and humans: an insight from Illumina MiSeq high-throughput sequencing. Int J Parasitol. doi: 10.1016/j.ijpara.2017.11.008
  16. Sedlar K, Koscova P, Vasylkivska M, et al (2018) Transcription profiling of butanol producer Clostridium beijerinckii NRRL B-598 using RNA-Seq. BMC Genomics 19:415. doi: 10.1186/s12864-018-4805-8
  17. Kutilova I, Janecko N, Cejkova D, et al (2018) Characterization of blaKPC-3-positive plasmids from an Enterobacter aerogenes isolated from a corvid in Canada. J Antimicrob Chemother. doi: 10.1093/jac/dky199
  18. Čížková D, Baird SJE, Těšíková J, et al (2018) Host subspecific viral strains in European house mice: Murine cytomegalovirus in the Eastern ( Mus musculus musculus ) and Western house mouse ( Mus musculus domesticus ). Virology 521:92–98. doi: 10.1016/j.virol.2018.05.023
  19. Tom N, Tom O, Malcikova J, et al (2018) ToTem: a tool for variant calling pipeline optimization. BMC Bioinformatics 19:243. doi: 10.1186/s12859-018-2227-x
  20. Evans CJ, Dudakova L, Skalicka P, et al (2018) Schnyder corneal dystrophy and associated phenotypes caused by novel and recurrent mutations in the UBIAD1 gene. BMC Ophthalmol 18:250. doi: 10.1186/s12886-018-0918-8
  21. Majer F, Piherova L, Reboun M, et al (2018) LAMP2 exon-copy number variations in Danon disease heterozygote female probands: Infrequent or underdetected? Am J Med Genet Part A. doi: 10.1002/ajmg.a.40430
  22. Agrawal K, Das V, Táborská N, et al (2018) Differential Regulation of Methylation-Regulating Enzymes by Senescent Stromal Cells Drives Colorectal Cancer Cell Response to DNA-Demethylating Epi-Drugs. Stem Cells Int 2018:1–11. doi: 10.1155/2018/6013728
  23. Farrell P, Férec C, Macek M, et al (2018) Estimating the age of p.(Phe508del) with family studies of geographically distinct European populations and the early spread of cystic fibrosis. Eur J Hum Genet 1. doi: 10.1038/s41431-018-0234-z
  24. Hiatt SM, Neu MB, Ramaker RC, et al (2018) De novo mutations in the GTP/GDP-binding region of RALA, a RAS-like small GTPase, cause intellectual disability and developmental delay. PLOS Genet 14:e1007671. doi: 10.1371/journal.pgen.1007671
  25. Živná M, Kidd K, Přistoupilová A, et al (2018) Noninvasive Immunohistochemical Diagnosis and Novel MUC1 Mutations Causing Autosomal Dominant Tubulointerstitial Kidney Disease. J Am Soc Nephrol 29:2418–2431. doi: 10.1681/ASN.2018020180
  26. Trizuljak J, Kozubík KS, Radová L, et al (2018) A novel germline mutation in GP1BA gene N-terminal domain in monoallelic Bernard-Soulier syndrome. Platelets 1–7. doi: 10.1080/09537104.2018.1529300
  27. Gast C, Marinaki A, Arenas-Hernandez M, et al (2018) Autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease-UMOD is the most frequent non polycystic genetic kidney disease. BMC Nephrol 19:301. doi: 10.1186/s12882-018-1107-y
  28. Čaplovičová M, Moslerová V, Dupej J, et al (2018) Modeling age-specific facial development in Williams-Beuren-, Noonan-, and 22q11.2 deletion syndromes in cohorts of Czech patients aged 3-18 years: A cross-sectional three-dimensional geometric morphometry analysis of their facial gestalt. Am J Med Genet Part A. doi: 10.1002/ajmg.a.40659
  29. Soukupova J, Zemankova P, Lhotova K, et al (2018) Validation of CZECANCA (CZEch CAncer paNel for Clinical Application) for targeted NGS-based analysis of hereditary cancer syndromes. PLoS One 13:e0195761. doi: 10.1371/journal.pone.0195761
  30. Puchmajerová A, Tornikidis J, Mrňa L, et al (2018) Hereditární formy karcinomu prsu : genetická etiologie a současné možnosti prevence a chirurgické léčby. Čas Lék čes 157:90–95
  31. Hlavac V, Kovacova M, Elsnerova K, et al (2018) Use of Germline Genetic Variability for Prediction of Chemoresistance and Prognosis of Breast Cancer Patients. Cancers (Basel) 10:511. doi: 10.3390/cancers10120511
  32. Kmoch S, Zeman J (2018) Moderní metody v diagnostice a výzkumu genetických příčin vzácných onemocnění. Cas Lek Cesk 157:133–136
  33. Harper JC, Aittomäki K, Borry P, et al (2018) Recent developments in genetics and medically-assisted reproduction: from research to clinical applications. Hum Reprod Open. doi: 10.1093/hropen/hox015
  34. Yu FP, Islam D, Sikora J, et al (2018) Chronic lung injury and impaired pulmonary function in a mouse model of acid ceramidase deficiency. Am J Physiol Cell Mol Physiol ajplung.00223.2. doi: 10.1152/ajplung.00223.2017

  Publikace vzniklé s podporou NCMG za rok 2017

  1. Pal K, Bystry V, Reigl T, et al (2017) GLASS: assisted and standardized assessment of gene variations from Sanger sequence trace data. Bioinformatics 33:3802–3804. doi: 10.1093/bioinformatics/btx423
  2. Kim Y, Park S-J, Manson SR, et al (2017) Elevated urinary CRELD2 is associated with endoplasmic reticulum stress-mediated kidney disease. JCI insight. doi: 10.1172/jci.insight.92896
  3. Kristoffersson U, Macek M (2017) From Mendel to Medical Genetics. Eur J Hum Genet 25:S53–S58. doi: 10.1038/ejhg.2017.157
  4. Hojny J, Zemankova P, Lhota F, et al (2017) Multiplex PCR and NGS-based identification of mRNA splicing variants: Analysis of BRCA1 splicing pattern as a model. Gene 637:41–49. doi: 10.1016/j.gene.2017.09.025
  5. Bencurova P, Baloun J, Musilova K, et al (2017) MicroRNA and mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis: Whole miRNome profiling of human hippocampus. Epilepsia 58:1782–1793. doi: 10.1111/epi.13870
  6. Dudakova L, Stranecky V, Ulmanova O, et al (2017) Segregation of a novel p.(Ser270Tyr) MAF mutation and p.(Tyr56∗) CRYGD variant in a family with dominantly inherited congenital cataracts. Mol Biol Rep. doi: 10.1007/s11033-017-4121-4
  7. Růžička K, Zhang M, Campilho A, et al (2017) Identification of factors required for m(6) A mRNA methylation in Arabidopsis reveals a role for the conserved E3 ubiquitin ligase HAKAI. New Phytol 215:157–172. doi: 10.1111/nph.14586
  8. Krsička D, Geryk J, Vlčková M, et al (2017) Identification of likely associations between cerebral folate deficiency and complex genetic- and metabolic pathogenesis of autism spectrum disorders by utilization of a pilot interaction modeling approach. Autism Res. doi: 10.1002/aur.1780
  9. Liskova P, Dudakova L, Krepelova A, et al (2017) Replication of SNP associations with keratoconus in a Czech cohort. PLoS One 12:e0172365. doi: 10.1371/journal.pone.0172365
  10. Mazurova S, Magner M, Kucerova-Vidrova V, et al (2017) Thymidine kinase 2 and alanyl-tRNA synthetase 2 deficiencies cause lethal mitochondrial cardiomyopathy: case reports and review of the literature. Cardiol Young 27:936–944. doi: 10.1017/S1047951116001876

  Publikace vzniklé s podporou NCMG za rok 2016

  1. Nagy B, Nagy B, Fila L, et al (2016) Human Epididymis Protein 4: A Novel Serum Inflammatory Biomarker in Cystic Fibrosis. Chest 150:661–72. doi: 10.1016/j.chest.2016.04.006
  2. Paděrová J, Holubová A, Simandlová M, et al (2016) Molecular genetic analysis in 14 Czech Kabuki syndrome patients is confirming the utility of phenotypic scoring. Clin Genet 90:230–7. doi: 10.1111/cge.12754
  3. Hubacek M, Kripnerova T, Nemcikova M, et al (2016) Odontogenic keratocysts in the Basal Cell Nevus (Gorlin-Goltz) Syndrome associated with paresthesia of the lower jaw: Case report, retrospective analysis of a representative Czech cohort and recommendations for the early diagnosis. Neuro Endocrinol Lett 37:269–276.
  4. Bolar NA, Golzio C, Živná M, et al (2016) Heterozygous Loss-of-Function SEC61A1 Mutations Cause Autosomal-Dominant Tubulo-Interstitial and Glomerulocystic Kidney Disease with Anemia. Am J Hum Genet 99:174–87. doi: 10.1016/j.ajhg.2016.05.028
  5. Hartmannová H, Piherová L, Tauchmannová K, et al (2016) Acadian variant of Fanconi syndrome is caused by mitochondrial respiratory chain complex I deficiency due to a non-coding mutation in complex I assembly factor NDUFAF6. Hum Mol Genet. doi: 10.1093/hmg/ddw245
  6. Kousal B, Dudakova L, Gaillyova R, et al (2016) Phenotypic features of CRB1-associated early-onset severe retinal dystrophy and the different molecular approaches to identifying the disease-causing variants. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol 1–7. doi: 10.1007/s00417-016-3358-2
  7. Mizzi C, Dalabira E, Kumuthini J, et al (2016) A European Spectrum of Pharmacogenomic Biomarkers: Implications for Clinical Pharmacogenomics. PLoS One 11:e0162866. doi: 10.1371/journal.pone.0162866
  8. Neřoldová M, Stránecký V, Hodaňová K, et al (2016) Rare variants in known and novel candidate genes predisposing to statin-associated myopathy. Pharmacogenomics 17:1405–14. doi: 10.2217/pgs-2016-0071
  9. Stránecký V, Neřoldová M, Hodaňová K, et al (2016) Large copy-number variations in patients with statin-associated myopathy affecting statin myopathy-related loci. Physiol Res 1–19.
  10. Weidler S, Stopsack KH, Hammermann J, et al (2016) A product of immunoreactive trypsinogen and pancreatitis-associated protein as second-tier strategy in cystic fibrosis newborn screening. J Cyst Fibros. doi: 10.1016/j.jcf.2016.07.0

   Uživatelé NCMG

   NCMG poskytuje podporu uživatelům širokého spektra specializací, a to jak tuzemským, tak i zahraničním. Infrastruktura NCMG je využívána v rámci výuky a specializačního vzdělávání také studentům bakalářských, magisterských a doktorských programů a dále zdravotnickým pracovníkům – lékařům v oborech lékařská genetika, pediatrie, gynekologie a porodnictví, odborným pracovníkům v laboratorních metodách – klinická genetika.

   Tuzemské univerzity:

   • 1. LF UK, Ústav biochemie a experimentální onkologie
   • 2. LF UK, Ústav biologie a lékařské genetiky
   • 1. LF UK, KDDL, Laboratoř biologie a patologie oka
   • Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
   • Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
   • Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol
   • Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
   • Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
   • Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
   • Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol
   • Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol
   • Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol
   • Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
   • Dermatovenerologické oddělení 2. LF UK a FN Motol
   • Childhood Leukemia Investigation Prague, 2. LF UK
   • Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK
   • Ústav biologie Lékařské fakulty UK v Plzni
   • Západočeská univerzita Plzeň – Fakulta zdravotnických studií

   Tuzemské veřejně výzkumné organizace:

   • Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
   • Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
   • Ústav experimentální medicíny AV ČR
   • Ústav molekulární genetiky AV ČR
   • IKEM, Praha, Klinika Nefrologie
   • IKEM, Praha, Klinika Kardiologie
   • IKEM, Praha, Klinika Hepatogastroenterologie
   • Společnost lékařské genetiky a genomiky, Česká lékařská společnosrt J. E. Purkyně
   • Sdružení praktických lékařů ČR

   Tuzemská zdravotnická zařízení:

   • FN Motol, Praha, Dětské kardiocentrum
   • FN Motol, Praha, Laboratoř molekulární genetiky Pediatrické kliniky
   • FN Vinohrady, Praha
   • FN Motol, Oddělení lékařské molekulární genetiky
   • II. interní klinika VFN - klinika kardiologie a angiologie
   • Psychiatrická klinika VFN
   • III. interní klinika VFN - klinika endokrinologie a metabolismu
   • Dětská Nefrologie, KDDL VFN
   • Klinika Nefrologie VFN
   • KDDL VFN
   • Mitochondriální laboratoř VFN
   • Fakultní nemocnice Ostrava – Oddělení lékařské genetiky
   • Fakultní nemocnice Hradec Králové – Oddělení lékařské genetiky

   Průmyslové podniky:

   • Pronatal.cz
   • Repromeda.cz
   • Gennet.cz
   • VZP
   • Biopharm
   • Biogen
   • GeneAge Technologies
   • Multiplicom
   • Vertex Pharmaceuticals
   • Luminex
   • Abbott Molecular
   • IVF Centre prof Zech s.r.o.
   • Bioptická laboratoř s.r.o

   Zahraniční univerzity, výzkumné instituce a poskytovatelé zdravotnické péče:

   • Laboratory of Molecular and Medical Genetics, Faculty of Pure and Applied Sciences, University of Cyprus, Cyprus, Prof. Constantinos Deltas
   • Clinical Genetics Department, National Research Centre, Cairo, Egypt, Dr. Samia Temtamy
   • Clinica Pediatrica, Monza, Italy, Dr. Angelo Selicorni
   • Kinderklinik, Goettingen, Germany, Dr. Steinfeld
   • Broad Institute, USA, Dr. Lucien Ronco
   • Pediatric Nephrology Unit, Hospital Universitario Reina Sofia, Cordoba, Spain, Dr. Montserrat Anton-Gamero
   • Section on Nephrology, Wake Forest University School of Medicine, Winston-Salem, USA, Prof. A. Bleyer
   • Nephrology Department, Hospital Fernando Fonseca, Portugal, Dr. Karin Soto
   • Nephrology Department, Portsmouth Hospitals, Portmouth, United Kingdom, Dr. Venkat-Raman, Dr. Christine Gast
   • Nephrology Unit, Guy´s Hospital, London, United Kingdom, Dr. A. Marinaki
   • Center for Human Genetics, Leuven, Belgium, Dr. Gert Matthijs
   • Rare NCL Consortium, - group of international laboratories
   • University of Zagreb, Prof. Sertic
   • Detska fakultna nemocnica v Košiciach – MUDr. Šaligová
   • Slovenska academia ved - Institute of Experimental Endocrinology – Dr. Skopkova
   • University of Uppsala
   • Università Vita-Salute San Raffaele
   • Shemyakin and Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry
   • University of Szeged
   • Center for Research and Technology Hellas – CERTH
   • University of Oslo

   Zahraniční průmyslové podniky:

   • Genzyme

   Dedikace

   V případě publikování a prezentování výsledků, které byly podpořeny projektem NCMG jsou uživatelé povinni uvést následující poděkování:

   Od roku 2020:

   "The project "Modernization and instrumental upgrade of the National Center for Medical Genomics" (reg. No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015515) is supported by the Operational Programme Research, Development and Education."

   a

   „We acknowledge the CF [name of the Core Facility] supported by the NCMG research infrastructure (LM2018132 funded by MEYS CR) for their support with obtaining scientific data presented in this paper.“

   Před rokem 2020:

   "The authors would like to thank to The National Center for Medical Genomics (LM2015091) for providing allelic frequencies in ethnically matched population for comparison (project CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001634)"

   nebo

   "We acknowledge the CF [name of the Core Facility] supported by the NCMG research infrastructure (LM2015091 funded by MEYS CR) for their support with obtaining scientific data presented in this paper."

    


   Zpět na úvod